79. Religon. 85x58

79. Religon. 85x58
Name:  Religon
Owner: Jonas Pilka
Technique: X6
Year: 1992
Size: 85x58
Number in cheklist: 79